Friday, June 8, 2007

Ruijanesikkoranta
Tässä Kasvitieteellisen puutarhan rakennettua rantaniittyä. Nyt pääosassa on ruijanesikko (Primula nutas ssp. finmarchica var. jokelae). Nämä taitavat olla tällä hetkellä Oulun ainoat ruijanesikot, sillä rannoilta se on hävinnyt. Sopivia matalakasvuisia rantaniittyjä ei Oulussa enää ole. Siihen voi olla useita toisiinsa kietoutuvia syitä laidunnuksen loppumisesta rehevöitymiseen ja järviruo'on yleistymiseen. - Vain puutarhassa voinee saada samaan kuvaan ruijanesikon ja osmankäämin. Osmankäämin tilalle sopisi paremmin juuri järviruoko eli ryti, ja muiksi seuralaisiksi matalat merenrannat sarat.

Naapurikuntien Oulunsalon, Hailuodon ja Haukiputaan rannoilta ruijanesikkoa vielä löytää, mutta ei se taida meren rannalla vielä kukkia! Nämä kuvat on otettu 8.6.2007.--

No comments: